www.brandveilig.be

privé website omtrent brandbeveiliging

Gasdetectie

Brandbaar gas kan brand of een explosie veroorzaken als

  • er voldoende zuurstof aanwezig is
  • er een ontsteking plaats vindt: vb vlam, vonk,scheikundige reactie
  • het mengsel ontvlambaar is( vb is er te weinig gas: geen ontvlamming(onderste ontvlammingsgrens LEL)is er te veel gas: evenmin ontvlamming (bovenste ontvlammingsgrens LEE) vb aardgas LEL= 5% LEE=15% (bij normale druk en T°).Vanals de LEL overschreden wordt is er explosiegevaar.

Productinfo :  

Algemene info over brandbare en giftige gassen  :Dossier gasdetectie.pdf