www.brandveilig.be

privé website omtrent brandbeveiliging

Noodverlichting

veilig2.gif   veiligheidslamp-wit.jpg      noodverlichtingrapida.jpg

Noodverlichting is verlichting die mensen in staat moet stellen, indien nodig, op veilige wijze een ruimte te verlaten. 

Noodverlichting omvat:

  1. Vluchtrouteverlichting: dat gedeelte van de noodevacuatieverlichting dat voorzien is om zeker te stellen dat vluchtmogelijkheden effectief kunnen worden herkend en ze op een veilige manier kunnen worden gebruikt wanneer de locatie in gebruik is. De vluchtrouteverlichting is weer op te delen in:
    • Vluchtwegverlichting: zorgt ervoor dat bij het wegvallen van de netspanning, de vluchtwegen voldoende zijn verlicht teneinde obstakels in de vluchtweg te kunnen herkennen en een veilig gebruik van de vluchtweg mogelijk te maken.
    • Vluchtwegsignalering: een eenduidige en herkenbare vluchtwegaanduiding teneinde aanwezigen de kortst mogelijke vluchtweg te tonen. De te gebruiken pictogrammen zijn vastgelegd in de Europese richtlijn 92/58/EEG en de NEN 6088.
  2. Anti-paniekverlichting: is dat gedeelte van de nood-evacuatieverlichting dat voorzien is om paniek te voorkomen en verlichting levert om personen toe te laten een plaats te bereiken waar een vluchtroute kan worden herkend.
  3. Verlichting van werkplekken met een verhoogd risico is dat gedeelte van de nood-evacuatieverlichting dat verlichting levert voor de veiligheid van personen, betrokken in een mogelijk gevaarlijk proces of een mogelijk gevaarlijke situatie en om het hen mogelijk te maken een gepaste afsluitprocedure uit te voeren voor de veiligheid van de bediender en andere aanwezigen in het gebouw.

Meer info over plaatsing en normen? Zie brochure Normen i.v.m veiligheidsverlichting ( België en Europa).pdf

Productinfo :

Prijzen? Contacteer pvanlerberghe@telenet.be

 

terug-naar-producten.jpg